Uste paigaldamise juhend

1. Paigaldatava ukse ava peab olema lengi gabariitmõõtmtest suurem
4-5cm
2. Leng peab toetuma siledale pinnale. Lengi asetamise korrektsust
kontrollida loodiga
3. Lengide külgpinnad loodida ja vajaduse korral korrigeerida
täpsust kiiludega.
4. Lengide kinnitamiseks puurida seina 8mm puuriga avad, mille
sügavus seinast peab jääma vahemikku 80-100mm. Kinnitamiseks kasutada
metallist lengi tüübleid 10x 132. Tüübel torgata seina ja kruvi keerata
sisse läbi lengi.
5. Enne ukse lengi lõplikku kinnitamist kontrollida lengi puude
paralleelsust ja loodis olemist.
6. Paigaldada uks looditud lengi ja kontrollida raamipuude ja lengi
vaheliste pilude võrdsust ja pindade paralleelsust, vajadusel teha
korrektiive.
7. Kontrollida ukse sulguvust ja vaba liikuvust.
8. Sulge lengi kinnitusavad plastkorkidega.
9. Ukse fikseerimises kasutada isepaisuvat polüuretaanvahtu
Penoflex .